Dacris este membru semnatar al Pactului Global al Organizației Națiunilor Unite

Home/CSR, Stiri/Dacris este membru semnatar al Pactului Global al Organizației Națiunilor Unite

Dintotdeauna, în Dacris am considerat că o afacere sustenabilă începe cu sistemul de valori și că un business de cursă lungă se poate clădi doar pe valori și principii sănătoase.

De peste 27 de ani, în tot ce facem urmărim să promovăm valorile fundamentale în ce privește munca și oamenii, drepturile lor, mediul și o societate fără coruptie. Tot pe această fundație ne-am clădit strategiile de afaceri.

De asemenea, pentru că cine se aseamănă se adună, căutam permanent în jurul nostru parteneri de afaceri cu care împărtășim aceleași valori ; știm că numai acestea sunt cărămizele cu care putem dezvolta durabil antreprenoriatul și comunitatea.

Piețele se remodelează rapid din cauza megatendințelor globale: probleme climatice, diminuarea resurselor sau riscurile globale pentru sănătate. Provocările și oportunitățile devin un melanj extrem de fluid. Ca o consecință firească, clienții și partenerii sunt tot mai bine informați și își doresc ca fiecare companie să își asume responsabilitatea pentru vremurile în care trăim și pentru viitorul căruia îi punem bazele.

Devine astfel evident, în special pentru liderii de afaceri și investitori, că nu este fezabil pentru companii să se preocupe doar de profitul pe termen scurt. Atunci când sunt neglijate, celelalte aspecte afectează prosperitatea pe termen lung. Companiile care înțeleg această provocare încep să își protejeze investițiile acționând anticipativ.

Datorită acestei abordări și a modului în care a transpus-o în practică, la începutul lunii august Dacris a fost acceptat ca membru semnatar al Pactului Global al Organizatiei Națiunilor Unite – o rețea globală de peste 13.000 de companii și 3.000 de participanți non-business din peste 130 de țări, care se angajează să construiască împreună un viitor durabil.

Pactul Global al Organizatiei Națiunilor Unite este cea mai mare inițiativă de dezvoltare durabilă din lume, din care fac parte exclusiv organizații care își desfașoară activitățile în moduri care îndeplinesc responsabilitățile fundamentale în domeniile drepturilor omului, muncii, mediului și anticorupției și care adoptă aceleași valori și principii.

În România mai fac parte din aceasta inițiativă alte 14 organizatii din zone de business diferite.

Cele 10 Principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite sunt derivate din: Declarația Universală a Drepturilor Omului, Declarația Organizației Internaționale a Muncii privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea și Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției.

În următorii cincisprezece ani, animați de obiectivele adoptate de summitul istoric ONU din 2015, țările vor depune eforturi pentru a pune capăt tuturor formelor de sărăcie, a combate inegalitățile și a combate schimbările climatice, asigurându-se în același timp că nimeni nu va rămâne în urmă.

Obiectivele ONU de dezvoltare durabilă nu numai că identifică unde trebuie să fim în 2030 pentru a crea o lume durabilă, ci și conturează noi piețe și oportunități pentru companii din întreaga lume.

Dacris este parte activă a acestei schimbări și întelege că pentru a reuși trebuie să se ghideze după obiective globale. Nu în ultimul rând, Dacris se angajează să fie un catalizator local al acestei transformări.

Doar prin colectarea de deșeuri de hârtie, între 2012 și 2020:

  • am salvat 13 000 de copaci;
  • am economisit 1 670 de tone de apă;
  • am stopat eliminarea în atmoseferă a 15 000 kg de substanțe poluante;
  • am salvat 13,9 ha de pădure (30 de terenuri de fotbal);
  • am întors de la groapa de gunoi peste 65 de tone de deșeuri de tonere.

Traseul parcurs până acum nu ar fi fost posibil fără eforturile extraordinare ale întregii echipe Dacris! Vom continua să depășim provocările întâlnite la fel ca și până acum, în echipă!

One Comment

  1. […] vine pe fondul aderării companiei noastre la Pactul Global al ONU, o rețea internațională de peste 13.000 de companii și 3.000 de participanți non business din […]

Comments are closed.